လတ္တေလာအေန ျဖင့္ wifi နွင့္ အျခား networks မ်ားကို အသံုးျပဳႏို္္င္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ MPT mobile data network မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳပါ။

www.mpt.com.mm

Some text some message..