အကောင့်ဝင်ပါ။

|
အသိပေးချက်။ ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကို ၀ ဖြင့်စ၍သော်လည်းကောင်း ၀ မထည့်၍သော်လည်းကောင်းရိုက်ထည့်ပါ။ +၉၅ ရိုက်ထည့်ရန်မလိုပါ။
(ဥပမာအားဖြင့် - ၀၉xxxxxxxxx သို့မဟုတ် ၉xxxxxxxxx)